Jogszabályok által előírt tervek

  • Üzemi vízminőségi kárelhárítási terv készítése
  • Önellenőrzési terv készítése
  • Ivóvíz biztonsági terv készítése üzemek vízellátó rendszerére
  • Befogadó terhelhetőségi vizsgálata

           vonatkozó jogszabályok:

    • 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
    • 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet-a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
    • 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről