Jogszabályok által előírt tervek

  • Üzemi vízminőségi kárelhárítási terv készítése
  • Önellenőrzési terv készítése
  • Üzemek vízellátó rendszerére ivóvíz biztonsági terv készítése
  • Befogadó terhelhetőségi vizsgálata

           vonatkozó jogszabályok:

    • 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
    • (220/2004(VII.21.) Kormányrendelet-a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
    • 2012/2001(X.25.) Korányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről