Jogszabályok által előírt tervek

 • Üzemi vízminőségi kárelhárítási terv készítése
 • Önellenőrzési terv készítése
 • Üzemek vízellátó rendszerére ivóvíz biztonsági terv készítése
 • Települési vízkárterv készítése
 • Befogadó terhelhetőségi vizsgálata

           vonatkozó jogszabályok:

  • 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
  • (220/2004(VII.21.) Kormányrendelet-a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
  • 2012/2001(X.25.) Korányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
  • 232/1996(XII.25.) Kormányrendelet-a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
  • 10/1997(VII.17.) KHVM rendelet-az ár és belvízvédekezésről