Mérnök kamarai jogosultságok

MMK regisztrációs szám: 06/0675

SZVV-3.5. – Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés
SZVV-3.7. – Hidraulikai szakértő
SZVV-3.1. – Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek
SZKV-1.1. – Hulladékgazdálkodási szakértő
SZVV-3.2. – Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázása
SZVV-3.4. – Szennyvíztisztítás
VZ-TEL – Települési víziközmű tervezése
VZ-TER – Területi vízgazdálkodási építmények tervezése 
SZKV-1.3. – Víz- és földtani közeg védelem szakértő
SZVV-3.10. – Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
SZVV-3.9. – Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
SZÉM3 – Vízgazdálkodási építmények szakértése
VZ-VKG – Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése 
SZVV-3.3. – Víztisztítás