Települési tervek

  • települési vízkár terv
  • települési csapadékvíz elvezető rendszer
  • települési közműhálózatok

vonatkozó jogszabályok:

    • 232/1996(XII.25.) Kormányrendelet-a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
    • 10/1997(VII.17.) KHVM rendelet-az ár és belvízvédekezésről