Vízjogi engedélyes tervek

Tervezési területek:

 • sekély kút
 • monitoring kút
 • mélyfúrású kút
 • vízellátó rendszer
 • termálvízellátó rendszer
 • víztisztító rendszer
 • szennyvízelvezető rendszer
 • szennyvíz előtisztító berendezés
 • egyedi szennyvíztisztító berendezés
 • csapadékvíz elvezető rendszer
 • csapadékvíztisztító berendezés
 • öntöző telep

Vízjogi engedélyek lejárat előtti meghosszabbításának, lejárt vízjogi engedélyek újbóli kiadásának ügyintézése és a szükséges dokumentumok elkészítése

Vonatkozó jogszabályok

1955. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

Engedélyek fajtái:

 • Elvi engedély
 • Létesítési engedély
 • üzemelési engedély
 • fennmaradási engedély

Tájékoztatás a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról és az ebből következő változásokról

https://vizek.vizugy.hu

Vízügyi objektum azonosítási kérelem:

 • Vízügyi objektumazonosító kérése a Vízügyi igazgatóságtól

Vagyonkezelői hozzájárulás kérelem:

 • Vagyonkezelői hozzájárulás kérése a Vízügyi igazgatóságtól